top of page

HAYALLER ve GERÇEKLER

Barış İlhan -13/11/2015

 

Ay düğümleri Koç-Terazi aksından Balık-Başak aksına geçti. Ay düğümleri binlerce yıldır, özellikle Doğu Astrolojisinde (Hint, İran, İslam) kullanılan noktalardır. Astronomik açıdan Dünya’nın yörüngesi ile Ay’ın yörüngesinin kesiştikleri noktalardır. Aynı zamanda Ejderhanın Başı ile Ejderhanın Kuyruğu olarak bilinirler. Ay düğümlerinin yaklaşık 18 yıllık bir döngüsü vardır, yani başladıkları noktaya 18-19 yılda gelirler. Dolayısıyla yaşamımızda 9 (döngünün yarısı) ve 18 yıllık döngülere işaret ederler. Bir burçta yaklaşık 18 ay kalırlar. Güneş ve Ay Tutulmaları bu düğümlerin yakınlarında gerçekleştiği için Ay’ın düğümlerinin kadersel temaları temsil ettikleri kabul edilmektedir. Adeta geçmişle geleceğin kesiştiği bir nokta gibidirler. Dolayısıyla, Güney Ay Düğümünün yanındaki bir hareket, geçmişten bir kapının kapanmasına, Kuzey Ay Düğümünün yanındaki bir hareket gelecekten bir kapının açılmasına benzetilebilir.

 

Ay düğümleri sembolik olarak kısaca bu dönem esnasında hangi yönün özelliklerinden kurtulmamız ve hangi yöne doğru yönelmemiz gerektiğini gösterirler. Prensip olarak kurtulmamız gereken nokta artık bitirdiğimiz, bize aşina gelen, alışkın olduğumuz özellikleri gösterir, dolayısıyla biz bunlardan kurtulmamak için direniriz ve hem kendimize hem başkalarına sorun yaratırız. Oysa artık hayat bizi yeni ufuklara doğru zorlamaktadır ve eğer bu yeni yolu seçersek her şey daha iyi olacaktır, ancak bu yeni ufuklar bize yabancı bir alandır. Bize meydan okumakta ve bize korkutucu gelmektedir. Buna rağmen orada bizi büyük gelişmelere götürecek bir potansiyel bulunmaktadır.

 

12 Kasım’da Ay düğümleri Balık-Başak burçlarının aksına geçtiler, 2017 Mayıs’ına kadar burada kalacaklar. Başak çıkış düğümünde, Balık ise iniş düğümünde bulunuyor. Yani artık Balık burcunun aşina özelliklerinin saplantısından kurtulup, Başak burcunun potansiyellerine doğru ilerleme zamanını yaşıyoruz. Bu göksel hareket hayalci, özlem dolu (Balık) bir duruştan, daha gerçekçi, soğukkanlı ve işlevsel (Başak) bir duruşa doğru ilerlemeyi simgeliyor.

 

Merhametli Hizmet
Balık burcundaki Güney Ay Düğümü gölge yönüyle hayatın gerçekleri, zorunlulukları ve zorlukları karşısında, bunlarla ilgilenecek, bunları çözecek bir kurtarıcı beklemeyi gösterir. Eğer böyle birisi yoksa kurban psikolojisine girilir. Kişi kendine acır, zorunluluklardan kaçar, uyuşur, iyi günlerin hayalini kurar, sorunları Tanrı’nın çözmesini bekler, karmaşa içinde yaşar. Korkular, endişeler içinde boğulur, Belirsizlikten korkar. Oysa Balık’ın sağlıklı özelliklerini geliştirdiğinde mevcut koşulları kabullenir, belirsizlikte ustaca yol alır. Kaosun düzenini sezer. İşte bu noktada Başak burcunun gerekliyle gereksizi, yararlıyla yararsızı ayrıştıran, detayları fark eden, tahlil eden, çözümleyen, aksaklıkları düzelten enerjisi devreye girer. Tüm bunları yapmak için sistemli, metodik çalışmak, yapılacakların listesini çıkartmak, rutin oluşturmak ve çalışmak gerekir. Verimlilik ve işlevsellik esastır. İdeallerin, vizyonların için günlük hayatta başkalarına yararlı olacak bir şeyler yapmaya girişilir.

 

Kuzey Ay Düğümü Başak’ta olduğunda Balık burcunun birlik duygusu, bütünü kucaklaması, merhametli olması, muhtaç durumdakilerle empati kurması, onlara yardım arzusu, kendini buna adayabilmesi gibi özellikleri Başak’ın maddi dünyada, günlük hayatta hizmet kapasitesi ile birleşerek işlevsellik kazanır. Kişi özlemleri, fantezileri ve uyuşukluğu bir kenara bırakarak vizyonu ve ideali için çalışır. Kabullenicilik ve akışla birlikte akmak, kişinin zihnini karmaşadan uzaklaştırır, netleşmesini sağlar. İçindeki bilgiye güvenir, hayata inanır, böylece Başak’ın endişe, telaşından kurtulur. Ruhunu doyuran, kimseyi ayırmadan kucaklayan bir duygu ile somut dünyada yararlı olur. Nasıl yararlı olabileceğini saptadıktan sonra, bu konuda ustalaşmak üzere çalışmaya başlar. Saptadığı aksaklıkları düzeltirken, kusur buluculuğu, eleştiriyi bir yana koyar, sorunların üzerine merhametle eğilir.

 

Türkiye ve Ay Düğümleri
Türkiye’nin doğum haritasında Ay Düğümleri Balık-Başak aksında olduğu için, 12 Kasım’dan itibaren yeni bir dönemin başladığını varsayabiliriz. Balık’taki Güney Ay Düğümü bundan bir yıl sonra Türkiye’nin Güney Ay Düğümü ile birleşerek bir sayfayı kapatacak. İlginç bir şekilde Balık’ın yöneticisi olan Neptün gezegeni son zamanlarda Türkiye’nin Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapıyor, bu nokta üzerinde gidip geliyor. Bu hareketin ülkede birlik, beraberlik ve merhamet getirmesini umabilirdik, ancak görünen tablo daha ziyade karmaşa ve belirsizliğe işaret ediyor. Ve maalesef geçmişin kapısını kapanıp, geleceğin kapısı aralanırken, ilerideki manzara iyi görünmüyor. Bu geleceği düzeltmek için kolları sıvama (Başak) zamanı....

 

bottom of page